kmo-portefeuille

 

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Dit doen we in samenwerking met tal van partners, in het bijzonder de Innovatiecentra en Flanders DC.

We leggen de focus op:

het stimuleren van groei en innovatie  
Dit doen we door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. Voorbeelden van dergelijke subsidies zijn de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie, kmo innovatieprojecten en onderzoeks- & ontwikkellingsprojecten. 

het bevorderen van ondernemerschap
We werken hiervoor samen met sterke partners die kmo's kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname. We ondersteunen ook netwerking gericht op groeibedrijven.

het ondersteunen van clusters
We steunen organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen.

het bevorderen van omgevingsfactoren
We faciliteren o.a. de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

 

Via één geïntegreerd loket leggen we de brug naar sterker ondernemerschap.
Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij Agentschap Innoveren & Ondernemen via het gratis nummer 0800 20 555, info@vlaio.be of www.vlaio.be.